Zakres Usług

Świadczymy kompleksowe usługi

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie:

  • doraźnych porad prawnych,
  • prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,
  • stałej obsługi prawnej,
  • reprezentowania strony w negocjacjach i pomocy w pozasądowym załatwieniu sporu.

W kręgu szczególnych zainteresowań
znajdują się następujące dziedziny prawa:

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo spadkowe

Prawo rzeczowe

Prawo zobowiązań

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo administracyjne

Prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych

Podany wyżej katalog ma charakter otwarty, gdyż w praktyce Kancelaria, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klienta, świadczy usługi w zakresie całego obowiązującego prawa.