KIRP

Zakres usług

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie:
 • doraźnych porad prawnych,
 • prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,
 • stałej obsługi prawnej,
 • reprezentowania strony w negocjacjach i pomocy w pozasądowym załatwieniu sporu.
W kręgu szczególnych zainteresowań znajdują się następujące dziedziny prawa:
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo spadkowe,
 • prawo rzeczowe,
 • prawo zobowiązań,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo administracyjne,
 • prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych.

Podany wyżej katalog ma charakter otwarty, gdyż w praktyce Kancelaria, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klienta, świadczy usługi w zakresie całego obowiązującego prawa.
wykonanie eball Kancelaria Radcy Prawnego Anna Blicharz
© 2013